Balíčky odesíláme pravidelně, a to minimálně 3x týdně. | MÁME NOVOU PRODEJNU! Navštivte nás ve Fulneku na náměstí.

Jak rozvíjet schopnosti a dovednosti jednotlivce již od dětství

Schopnosti se v psychologii obecně vymezují jako souhrn předpokladů jednotlivých duševních funkcí k určité činnosti (řešení problému, orientace v situaci apod.). Předpoklady pro úspěšné provádění konkrétních činností za běžných podmínek se označují jako dovednosti. Dovednosti získává člověk zafixováním určitých operací, učením a procvičováním, a lze je cvičit a zdokonalovat v každém věku. My cílíme na to, aby hračky, které nabízíme, byly tzv. „chytré“ a nenásilnou formou vždy některé schopnosti a dovednosti rozvíjely.

K vymezení jakéhosi rámce funguje filtrování produktů podle kategorií, jakými jsou například Tvořivost a kreativita, Stavebnice pro děti, Logické hry, možnost filtrovat hry a hračky podle věku dítěte atd. – to vše většina z vás na našich stránkách hojně využívá. Víte ale, že v rámci jednotlivých kategorií můžete nalezené produkty dále filtrovat i pomocí tzv. rozvojových tagů?

Každou hračku, kterou prodáváme, opatříme pomyslnými štítky, které ve své vzájemné kombinaci popisují přesně to, co při hraní u dítěte hračka podporuje a rozvíjí. Využíváním tagů při hledání se lze citlivě dobrat ke konkrétnímu produktu. Ne všechny tagy, tedy oblasti, které tou kterou hračkou u dítěte (či dospělého) rozvíjíme, jsou však na první pohled dokonale čitelné, proto vám nyní přinášíme článek, díky kterému můžete zjistit, jakým způsobem hračky třídíme a podle jakého klíče je tedy můžete sami vyhledávat.

Emoce

Dokáže pojmenovat a ovládnout své emoce, zajímá se o ostatní, dobře snáší změny, není vztahovačný, neubližuje druhým, neutápí se v negativismu a umí odpouštět. I tyto charakteristiky jsou typické pro lidi s vysokou emoční inteligencí (EQ). Možná se to nezdá, ale emoční inteligence je v životě velice důležitá - ne nadarmo se říká, že mnoho lidí získá práci díky vysokému IQ a vzápětí ji ztratí kvůli nízké EQ.

Rozvíjet emoční inteligenci můžeme již u malých dětí. Tím je nejen dobře vybavíme pro budoucí život, ale zároveň posílíme vzájemný vztah a zjednodušíme si vzájemnou domluvu a porozumění. Hračky určené pro rozvoj emoční inteligence se soustředí na všech pět jejích složek, tedy na poznání vlastních emocí, zvládání emocí, schopnost motivovat sebe sama, schopnost vnímat emoce druhých a rozvoj umění navazování mezilidských vztahů.

Hudba

Poslouchání a produkování hudby, stejně jako tanec či pouhé podupávání a tleskání do rytmu podporují rozvoj koordinace pohybů, ale také paměť a smysl pro rytmus.

Tyto dovednosti rozvíjí hudební hračky, které samy hudbu vydávají a dítě si díky nim zlepšuje i sluchové vnímání a schopnost rozlišovat tóny (tato dovednost je nezbytná pro učení se řeči, ale i pro schopnost např. rozložit slovo na jednotlivé hlásky a ty pak napsat), nebo hračky a hudební nástroje, na které dítě samo hraje.

Komunikace

Také se občas ptáte svého dítěte, co bylo ve škole a ono Vám jen odsekne, že ho naštval Franta a v momentě, kdy se chcete zeptat proč a přeptat se na učivo už slyšíte, jak se zabouchly dveře dětského pokoje? Komunikace je občas náročná. Někdy se nám dostane odpovědi na otázku, kterou jsme nepoložili a to, co nás zajímá, se nedozvíme. Jindy dojde k neporozumění a s hrůzou si uvědomíme, že děti vidí za našimi slovy a frázemi zcela jiný obsah, než my – a nebo naopak, my nerozumíme tomu, co nám dítě chce říct. Mluvit umíme sice všichni, ale to neznamená, že umíme komunikovat nebo si dokonce rozumět. Hry zaměřené na podporu a rozvoj komunikace pomáhají, abychom se vyjadřovali přesně, a mnohdy dokážou odhalit, že každý z nás rozumí pod stejným slůvkem něco jiného. Komunikační hry nás také učí, jak důležité je poslouchat druhého, vžívat se do toho, co nám sděluje a snažit se mu porozumět. Pokud rozvineme tyto dovednosti u svých dětí ale i u sebe sama, bude vzájemná domluva a porozumění jistě snazší. Navíc komunikační dovednosti patří mezi jedny z nejdůležitějších pro úspěšný a spokojený školní, osobní i pracovní život.

Kreativita

Vanda, Bára a Martin jsou jedenáctileté děti, které spolu kamarádí. Na první pohled nemají nic společného. Vanda krásně kreslí a tvoří obrázky na počítači. Bára je skvělá v matematice, kde dokáže řešit příklady, u kterých jí někdo nevysvětlil postup. Martin je schopný vymyslet a naplánovat školní výlet a ještě celou cestu autobusem všechny bavit svými improvizacemi, kdy paroduje oblíbené dětské hrdiny z knížek a seriálů. Co mají tito tři kamarádi společného? Všichni jsou velice kreativní.

Kreativita je dovednost najít originální řešení problémů, zorientovat se v nových situacích a přijít na to, jak postupovat prakticky v jakékoli situaci. Kreativitu rozvíjí zejména hračky a hry, které poskytují dítěti dostatečný prostor pro hledání vlastních originálních řešení a podněcují jeho představivost.

Logika

Dlouhé přemýšlení, nakrčené čelo, pekelné soustředění a zvažování různých variant a mnoha proměnných. Baví právě tohle Vaše dítě? Nebo naopak takto své dítě skoro nikdy nevídáte a rádi byste?

Kvalitní hry na rozvoj logiky jsou většinou zasazeny do nějakého příběhu či prostředí, které dítě pohltí a nadchnou, a proto je hra baví, byť vyžaduje velké myšlenkové úsilí. Rozvíjení logiky, tedy schopnosti nalézt vhodnou racionální cestu k řešení problému a porozumění situaci, která je ovlivněna celou řadou proměnných, je důležitým prvkem rozvoje a vzdělávání dítěte. Logické myšlení mu pomůže nejen ve škole, ale i v běžných denních situacích, pomůže mu rozumět světu. Vám pak schopnost dítěte logicky uvažovat pomůže, aby dítě lépe pochopilo Vaše argumenty. Jen pozor, aby Vaše dítě nemyslelo logičtěji než pan Spock.

Motorika

Většina dětí od malička potřebuje pohyb, utíkat, skákat, různě se kroutit. A stejně tak většina dětí ráda čmárá (občas po zdech), patlá (nejlépe jídlem po schodech) a později i kreslí, maluje, stříhá (a my můžeme jen doufat, že ne záclony). Těmto činnostem se nevěnují děti jen tak, ale proto, že jsou důležité pro jejich celkový rozvoj. Rozvoj hrubé motoriky (hybnosti celého těla) v raném věku souvisí s celkovým rozvojem rozumových schopností. Rozvoj jemné motoriky (hybnosti ruky) je zase nezbytný pro pozdější osvojení si psaní.

Ne vždy má ale dítě dostatek prostoru pro kroucení se a ne vždy jsme ochotni přimhouřit oči nad počmáranou zdí v obýváku, proto je užitečné dát dítěti i další příležitosti, jak rozvíjet jeho hrubou i jemnou motoriku, k čemuž můžeme využít hry a hračky, které se zaměřují právě na rozvoj těchto dovedností.

Orientace

Proč některé dítě (ale mnohdy i dospělý) netrefí ani do večerky za rohem? Proč jiný nedokáže nakreslit od oka plášť krychle a proč někomu dělá problém číst hustě psaný text? Pro všechny tyto činnosti potřebujeme, kromě jiného, prostorovou představivosti a orientaci. Pro někoho je orientování se v prostoru snazší, pro někoho obtížnější, každý ale může tuto dovednost rozvíjet. K tomu nám mohou pomoci hry, které pracují s prostorem a nutí nás brát v potaz jeho specifika. Takovými hrami mohou být různé labyrinty, stavitelské a logické hry.

Paměť

Honzíku, ukliď si v pokoji, udělej domácí úkoly a ještě vynes koš, děkuji.“ Po hodině najde maminka Honzíka, jak si hraje s legem a když se zeptá, zda všechny úkoly splnil, dostane odpověď „jo, ten koš jsem vynesl“. A naopak Anička sice krásně čte, plynule a s úžasnou intonací, ale na konci odstavce neví, co četla na jeho začátku. Je Honzík lenoch a Anička hloupá? Pravděpodobně ne, mohou mít jen problémy s pamětí.

Rozvíjet paměť je však poměrně snadné a stačí i krátkodobý trénink paměti, aby si dítě zlepšilo své výsledky. A na rozvoj paměti existuje celá řada her a hraček, které děti baví a bezbolestně jim pomohou zlepšit schopnost pamatovat si více věcí najednou.

Například: Pexesa a lotahra Hanabi, Brain Box

Plánování

Jakou povinnost splnit jako první? Co je dnes má priorita? Co asi zamýšlí a očekává můj rodič nebo učitel? Když udělám zrovna tohle, jak to ovlivní zbytek dne?

Také Vám přijde, že si Vaše dítě tyto otázky příliš často neklade? A co kdyby se ptalo: Jakou akci zahrát jako první? Co je priorita v této situaci? Co asi zamýšlí soupeř? Když potáhnu zrovna touto  figurkou, jak to ovlivní další hru?

Strategické hry a hry využívající plánování pomáhají rozvíjet smysl pro řád, odhadování důsledků a stanovování priorit. Tedy vylepšují dovednosti, které jsou v dnešní době nezbytné nejen pro nás dospělé, ale i pro děti, na něž se také valí vlna nároků, povinností, ale i příležitostí a lákadel. Hraním strategických a plánovacích her navíc podpoříte i rozvoj logického myšlení, odhadování a schopnosti činit důležitá rozhodnutí.

Například: Obchod, Bitva lodí, Splendor, Vládci podzemí

Postřeh

Také jste určitě někdy viděli skupinku dětí sedících kolem hry, které skoro nevnímají okolí, hry mají přišpendlené na hru a chvílemi něco vykřiknou, rychle se natáhnou pro kartičku a při tom výskají, vykřikují a jsou zcela pohlceny hrou a emocemi, které vzbuzuje. Přesně toto zaujetí vzbuzují u dětí hry zaměřené na rozvíjení postřehu.

Postřeh je dovednost pohotově reagovat a vyžaduje vysokou míru soustředěnosti a pohotovosti, k jejichž rozvoji hry na postřeh přispívají.

Například: hra Dobble, Chodí Pešek okolo, Túry můry

Představivost

Albert Einstein v jednom ze svých nejslavnějších výroků říká, že pravým znakem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost. A děti mají obvykle představivost ohromnou, v jejich očích je svět pohádkovým místem, kde mohou předměty v noci ožívat a kytičky mohou mít vlastní řeč.

Důležité je představivost dětí rozvíjet, kultivovat a učit je, jak ji uplatnit při řešení nových situací, jak si díky ní zlepšit paměť apod., aby si představivost jakou užitečnou a praktickou dovednost udrželi až do dospělosti. K tomu nám mohou pomoci hry zaměřené na rozvoj představivosti, které dětskou fantasii propojují s reálnými situacemi a díky kterým se děti mohou inspirovat fantasií druhých.

Například: Spirograf, Magnetické divadýlko, hra Lidé v práci

Soustředění

„Hele, za oknem letí ptáček…a to auto co tam projelo má zajímavou barvu…na co si maminka nese šroubovák…a co asi bude k večeři…jé, za postel mi zapadl plyšák…a je tam i papírek od sušenky…něco dobrého na zub by bodlo…pak si vezmu tu knížku od Ježíška…a taky autíčko…táta by mohl udělat bramboráky…kdy zas půjdeme s babičkou na zahrádku…zatím bych šel okopat aspoň fíkovník v obýváku…nebo si tam pustím telku….jé, ten ptáček je tu zase…“ Takhle i mnohem rychlejším tempem mohou běžet myšlenky hlavou Vašeho dítěte! Vždyť svět je přece krásné a fascinující místo a vždy se v něm najde něco zajímavého!

Ale schopnost soustředit se jen na jednu věc také není k zahození. Schopnost koncentrovat pozornost je mnohdy klíčem k efektivnímu učení i práci a tak i ke školním úspěchům. Navíc nedostatek soustředění bývá častým problémem mnoha dětí. Avšak dobrou zprávou je, že schopnost soustředit se lze trénovat.  Díky hračkám zaměřeným právě na rozvoj pozornosti to jde i zábavným způsobem.

Například: vyšívání, rybaření

Spolupráce

Více hlav, více ví a některé hry nemůže zvládnout ani dítě ani dospělí sami. U vybraných her, stejně jako v reálném životě, je nutné spolupracovat, domlouvat se a brát ohled na ostatní, protože jen tak lze dosáhnout úspěchu.

Hry zaměřené na spolupráci hráčů pomáhají rozvíjet schopnost pracovat a plánovat v týmu, efektivně komunikovat a stanovovat si priority v rámci skupiny, což jsou všechno dovednosti potřebné pro soukromý, rodinný i pracovní život. Navíc hry podporující spolupráci jsou vhodné i pro ty děti, které obtížně snáší soutěžení a prohru. Kooperativní hry Vám pomohou vyhnout se pláči po ukončení hry. Vhodné jsou ale naopak i pro ty děti, které jsou soutěživé až příliš a porážení ostatních je pro ně jediným smyslem hraní.

Například: hra Malá spolupráce, Goblini s.r.o.

Znalost

Víte, jak vypadá tygr? Určitě ano, ale vězte, že ve škole jste se to pravděpodobně nenaučili. V 70 % českých učebnic přírodopisu není žádný obrázek tygra. Stejně jako podobu tygra si velkou část svých znalostí osvojíme mimo školu jen díky tomu, že máme otevřené oči, podnikáme výlety, shromažďujeme zkušenosti, čteme, sledujeme různé pořady a třeba hrajeme i počítačové hry.

Pokud chceme rozvíjet znalosti svého dítěte, pomohou nám znalostní hry, které zábavným způsobem seznamují děti i nás se zajímavými informacemi o přírodě, naší zemi, světě a třeba i vesmíru. A věřte, že spoustu věcí nebudete znát ani vy. Věděli jste třeba, že penicilin byl objeven jen díky nepořádnosti Alexandra Fleminga? Ten totiž po pár dnech mimo kancelář našel na staré neumyté Petriho misce plíseň. Když se na plíseň podíval pozorněji, zjistil, že zahubila všechny bakterie. Zkoumal proto špinavou misku dál, a tak vznikla antibiotika. Až se příště s přáteli váš rozhovor stočí k užívání antibiotik, můžete se blýsknout touto historkou. A podobných perliček najdete ve znalostních hrách spoustu!

Například: Vědomostní pexeso, kvízy