Objednávky od 1.3. - ODESÍLÁME STÁLE BEZE ZMĚN: Využijte dopravu kurýrem zdarma až domů nebo výhodou cenu dopravy na pobočky Zásilkovny - výdejní místa zůstávají otevřena! :) Více info níže "Cena dopravy".

Zpracování osobních údajů

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké základní údaje zpracováváme prostřednictvím našeho e-shopu Hračky vzdělávačky při prodeji zboží?

 • pro potvrzení objednávky zboží: jméno, příjmení, email, telefon, adresa (fakturační, dodací), popř. IČO. Údaje využíváme pro plnění smlouvy nabývající platnosti při potvrzení objednávky – zpracování a doručení, resp. vydání objednávky;
 • při registraci email;
 • při platbě převodem nebo při vrácení peněz za vrácené zboží nebo vyřízení reklamace: číslo bankovního účtu.

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Proč údaje zpracováváme?
 • pro účely vyřízení objednávky (plnění smlouvy) včetně doručení zboží, příp. vrácení zboží v zákonné lhůtě či reklamaci v záruční lhůtě;
 • údaje registrovaných zákazníků pro opakované využívání služeb;
 • pro účely občasného zasílání informačních emailů (obchodních sdělení) zákazníkům.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM SUBJEKTŮM

Komu předáváme osobní údaje zákazníků?
 • V nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, email, telefon, adresa) předáváme údaje smluvním přepravcům a službám, kteří se zavazují údaje využít pouze pro účely doručení objednaného zboží.
 • K osobním údajům zákazníků může mít přístup externí administrátor při správě a úpravách eshopu. Taková činnost probíhá na smluvním základě a takový externí administrátor přebírá veškeré závazky, které zpracovateli ukládání GDPR.
 • Spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop Hračky vzdělávačky zapojen. Dotazníky zasíláme pokaždé, když u nás zákazník nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu zákazníka. Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může zákazník kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vznesení námitky zákazníkem nebudeme dotazník dále zasílat.

PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co nás opravňuje tyto osobní údaje zpracovávat, případně proč musíme tyto údaje zpracovávat?

 • Základní osobní údaje můžeme a zároveň i musíme zpracovávat proto, abychom mohli splnit uzavřenou smlouvu – tedy především doručit zboží, které si zákazník koupil.
 • Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem u nás.

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě. Údaje jsou uloženy na serveru poskytovatele hostingu, který převzal veškeré závazky zpracovatele osobních údajů dle GDPR.

K samotným údajům pak mají přístup pouze osoby proškolené o ochraně osobních údajů a správných postupech zaručujících, že nedojde ke ztrátě či úniku údajů či k jejich poškození. Okruh pracovníků, kteří mají k údajům přístup, je omezen pouze na ty, kteří jej nezbytně potřebují.

Osobní údaje uchováváme:

 • Po dobu nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu.
 • V účetních dokladech včetně SW pro vedené účetnictví po dobu stanovenou zákonem pro archivaci účetních dokladů.
 • Účet registrovaného zákazníka po dobu 10 let od posledního nákupu.

Podrobné informace o právech každého subjektu údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, a další informace naleznete zde.