Odesíláme balíčky do všech koutů ČR i SR. Využijte dopravu kurýrem zdarma až domů nebo výhodou cenu dopravy na pobočky Zásilkovny. Více info níže "Cena dopravy".

Zpracování osobních údajů

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké základní údaje zpracováváme prostřednictvím našeho e-shopu Hračky vzdělávačky při prodeji zboží?

 • pro potvrzení objednávky zboží: jméno, příjmení, email, telefon, adresa (fakturační, dodací), popř. IČO. Údaje využíváme pro plnění smlouvy nabývající platnosti při potvrzení objednávky – zpracování a doručení, resp. vydání objednávky;
 • při registraci email;
 • při platbě převodem nebo při vrácení peněz za vrácené zboží nebo vyřízení reklamace: číslo bankovního účtu.

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Proč údaje zpracováváme?
 • pro účely vyřízení objednávky (plnění smlouvy) včetně doručení zboží, příp. vrácení zboží v zákonné lhůtě či reklamaci v záruční lhůtě;
 • údaje registrovaných zákazníků pro opakované využívání služeb;
 • pro účely občasného zasílání informačních emailů (obchodních sdělení) zákazníkům.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM SUBJEKTŮM

Komu předáváme osobní údaje zákazníků?
 • V nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, email, telefon, adresa) předáváme údaje smluvním přepravcům a službám, kteří se zavazují údaje využít pouze pro účely doručení objednaného zboží.
 • K osobním údajům zákazníků může mít přístup externí administrátor při správě a úpravách eshopu. Taková činnost probíhá na smluvním základě a takový externí administrátor přebírá veškeré závazky, které zpracovateli ukládání GDPR.
 • Spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop Hračky vzdělávačky zapojen. Dotazníky zasíláme pokaždé, když u nás zákazník nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu zákazníka. Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může zákazník kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vznesení námitky zákazníkem nebudeme dotazník dále zasílat.

PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co nás opravňuje tyto osobní údaje zpracovávat, případně proč musíme tyto údaje zpracovávat?

 • Základní osobní údaje můžeme a zároveň i musíme zpracovávat proto, abychom mohli splnit uzavřenou smlouvu – tedy především doručit zboží, které si zákazník koupil.
 • Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem u nás.

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě. Údaje jsou uloženy na serveru poskytovatele hostingu, který převzal veškeré závazky zpracovatele osobních údajů dle GDPR.

K samotným údajům pak mají přístup pouze osoby proškolené o ochraně osobních údajů a správných postupech zaručujících, že nedojde ke ztrátě či úniku údajů či k jejich poškození. Okruh pracovníků, kteří mají k údajům přístup, je omezen pouze na ty, kteří jej nezbytně potřebují.

Osobní údaje uchováváme:

 • Po dobu nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu.
 • V účetních dokladech včetně SW pro vedené účetnictví po dobu stanovenou zákonem pro archivaci účetních dokladů.
 • Účet registrovaného zákazníka po dobu 10 let od posledního nákupu.

Podrobné informace o právech každého subjektu údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, a další informace naleznete zde.