Využijte dopravu kurýrem zdarma až domů nebo výhodou cenu dopravy na pobočky Zásilkovny - výdejní místa zůstávají otevřena! :) Více info níže "Cena dopravy".

Hračky a hry pro hyperaktivní děti

Ideální hračka pro hyperaktivní dítě bere v úvahu osobní preference a silné stránky dítěte. Ty zná rodič nejlépe sám na základě svých zkušeností a zde je místo pro vaši intuici a znalost dítěte - některé děti, zaujmou spíše zapeklité logické úlohy, jiné raději sestavují různé stavebnice, nebo si pro své hračky vymýšlejí příběhy a hrají s nimi různé role. 

Od preferencí a silných stránek je dobré se odrazit při prvním výběru. U dětí s ADHD je dobré dále brát v úvahu přiměřenost, složitost, variabilitu a časovou náročnost.

V prvé řadě važte věkovou přiměřenost. Dítě nebude věnovat velkou pozornost hračkám, které jsou pro něj příliš jednoduché či příliš složité. V prvním případě u nich dostatečně nevzbuzují přirozenou zvídavost, u hyperaktivních dětí, které rychle ztrácí zaujetí, podobná hračka brzy zapadne v zapomnění. Nebezpečí je v tomto ohledu i hračka příliš náročná. Děti s ADHD mají např. často problémy s jemnou motorikou. Hračka, se kterou se jim bude obtížně manipulovat, přirozeně nebude jejich nejoblíbenější. Každá hra je v České republice označena z hlediska věkové vhodnosti. Při výběru hraček na internetu doporučujeme využívat takové stránky, které umožňují hračky filtrovat dle věku dítěte.

Dětem s ADHD činí potíže úkoly obsahující větší množství na sebe návazných kroků. Při volbě hračky pro tyto děti je tedy složitost důležitým aspektem. Hledejte hračky a hry, které jsou zábavné a nemají příliš komplikovaná pravidla. Ta by měla být formulovatelná v několika větách. Je dobré nechat pravidla dítě samostatně zopakovat ještě před tím, než začnete společně hrát. Skvělé jsou takové hry, kde náročnost a rozsah zadávaných úkolů stoupá v závislosti na úspěších dítěte při plnění předchozích. Toto dobře splňují  např. různé stolní hry a jejich následná rozšíření.

Zatímco vysoká složitost hru pro děti s hyperaktivitou zbytečně komplikuje, vyšší míra variability  je naopak kladem. Děti s hyperaktivitou se často učí a objevují v kontextu, vnímají často spíše celek. Hry a hračky, které stimulují více smyslů zároveň, jsou pro ně ideální. Stejně tak hry umožňující různé kombinace, ukončení a využití. Děti s ADHD mohou velice brzy pocítit nudu a nezájem, začnou-li se některé aktivity opakovat, případně směřuje-li hra vždy ke stejnému výsledku. I proto jsou pro děti s ADHD vhodné různé stavebnice nebo hračky podporující tvořivost a kreativitu.

Časovou náročnost hraček a her je vhodné brát v úvahu vždy. Vnímání času je u dětí s hyperaktivitou často posunuté, není stejné jako u ostatních dětí a odlišuje od vnímání času, které mají dospělí. Oproti předpokladům tak např. dokážou u jedné aktivity vydržet velice dlouho. Stačí, když je hra baví a motivuje. Čím je herní aktivita delší, tím by měla být variabilnější. Vhodné jsou i takové hry, které jsou kratší, ale v různých obměnách a kombinacích se dají rychle opakovat. Díky tomu je možné si stanovovat cíle pro kratší okamžiky, ty naplňovat a udržovat tak vnitřní motivaci dítěte.

Při výběru hračky pro děti s ADHD  lze přihlédnout i k následujícím radám:

  • Důležitá je zpětná vazba  – k udržení pozornosti dítěte je nutné podporovat jeho vnitřní motivaci. Pravidelnou pozitivní zpětnou vazbu, následující ihned po ukončení aktivity, ji pomáháte budovat.
  • Méně hraček je více – děti s ADHD se snadno rozptýlí. Čím více rušivých podnětů je v jejich okolí, tím spíše pozornost ztratí. Stejné je to i s hračkami a hrami, kdy je lepší, aby dítě mělo k dispozici jen jejich menší množství.
  • Rozvíjejte sociální a komunikační dovednosti – hraní rolí pomáhá dětem s ADHD rozvíjet představivost a komunikační dovednosti. Je dobré pomáhat jim rozvíjet emoční inteligenci, neboť mají občas problémy s vyjadřováním svých pocitů a pochopením pocitů druhých.
  • Zvažte, zda je hračka uzpůsobena na intenzivní používání – hyperaktivní děti dají svým hračkám někdy zabrat více než byste očekávali. Zvažte, zda vámi vybraná hračka podobné intenzivní hraní zvládne.
  • Kombinujte mentální a fyzické aktivity  – po mentální aktivitě je dobré děti zaměstnat následně fyzicky. Hračky a hry, které kombinují fyzické i mentální aktivity jsou ideální, např. dětské „Aktivity“.