Balíčky odesíláme pravidelně, a to minimálně 3x týdně. | MÁME NOVOU PRODEJNU! Navštivte nás ve Fulneku na náměstí.

Slavíme Světový den vody

Dnes je to již 30 let, co si připomínáme důležitost vody pro celou naši planetu. Tento den byl vyhlášen Organizací spojených národů (OSN) a v ČR je u této příležitosti mnoho doprovodných akcí po celé zemi, které zaujmou děti i dospělé. Kterou navštívíte? A jak se s dětmi bavíte o důležitosti vody?

IMG_20230322_094949_edit_11931032659115

Mnoho organizací se snaží bojovat o přístup k nezávadné pitné vodě, ten však stále nemá více jak miliarda lidí po celém světě. A vzhledem k výrazným  klimatickým změnám se dá předpokládat, že toto téma se bude v budoucnu řešit i v místech, kde bylo nezávadné pitné vody dostatek.

Cílem oslav je zviditelnění různých témat o vodě a upozornění na problémy týkající se znečišťování vodních zdrojů, klimatické změny, špatného přístupu k vodě, potravinové bezpečnosti apod.

Zamysleme se nad významem vody, co pro nás znamená, co přináší našim životům a planetě a jak ji chránit. Co bychom ztratili, kdybychom o vodu přišli a jak moc je cenná pro nás všechny, pro celkové fungování planety, společnosti, ekonomiky i pro mír.

V České republice se organizace oslav Světového dne vody ujali Svaz vodního hospodářství České republiky ve spolupráci se SOVAK ČR organizující každoroční profesní a kulturní akce k připomenutí Světového dne vody, a to společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí. Celý týden probíhají u této příležitosti hlavní akce po celé České republice a budou se konat až do neděle, několik z nich proběhne i později v dubnu. Letošním tématem je „Urychlení změn“. Poukazuje na to, že potřebné změny v našem přístupu k vodě na nadnárodní úrovni je potřeba řešit již opravdu rychle, jinak se vystavujeme rizikům spojených s nedostatkem kvalitní vody i v našem regionu.

„Zájemci mohou navštívit jindy nepřístupné přehrady, vodohospodářské objekty nebo laboratoře, přičemž v některých případech bude možné udělat si bezplatné rozbory vody. (...) Součástí oslav Světového dne vody 2023 jsou i návštěvy muzeí nebo soutěže.“

Seznam akcí i s odkazy na stránky najdete na: https://www.nase-voda.cz/svetovy-den-vody-2023-akce-pro-verejnost/

Děti se pak mohou zúčastnit soutěže „Ctíme vodu – Zapoj se a ukaž, co umíš“.

IMG_20230322_125544 IMG_20230322_125641 

Přístup k nezávadné vodě je pro nás nesmírně důležitý. Připomínejme si to s dětmi při běžných denních činnostech. Dbejme průběžně na omezení plýtvání vodou, sledujeme koloběh vody v přírodě. Zdravý vztah k přírodním zdrojům je klíčovým předpokladem udržitelnosti a dobré budoucnosti pro nás všechny. :)

IMG_20230322_094818 IMG_20230322_125613 

K připomenutí důležitosti kvalitní vody není potřeba žádných speciálních pomůcek, stačí se koukat každý den kolem sebe a v domácnosti, městě i přírodě lze nalézt spoustu příležitostí toto téma nakousnout. Z naší nabídky pak může toto téma pomoci přiblížit menším dětem motorická hračka Koloběh vody (od 2 let, Vilac), na kterém je situace velmi jednoduše a logicky vyobrazena, či kniha Proč se mám starat o naši planetu?, která zahrnuje i mnohá další důležitá témata jednoduše a kvalitně popsaná a vhodná tak jako podklad i pro rodiče.

Zdroje: Wikipedia, nase-voda.cz, aegri.cz
Autor: Tina V.