Balíčky odesíláme pravidelně, a to minimálně 3x týdně. | MÁME NOVOU PRODEJNU! Navštivte nás ve Fulneku na náměstí.

NÁPADY: Rozmluvíme dítě se sadou Povím ti, mami (Alexander)

„Povím ti mami" je didaktická hra. Princip hry spočívá ve správném sestavení karet tak, aby vznikl logický příběh. Hra obsahuje 40 obrázků na destičkách, ze kterých je třeba sestavit 10 logických příběhů. Každý příběh potom hráči svými slovy vypráví ostatním spoluhráčům nebo rodičům. Skládání příběhů usnadňují barevné značky, kterou jsou shodné na všech 4 kartách jednoho příběhu.

Hra učí děti chápání časových posloupností a logickému myšlení. Zdokonaluje vyjadřovací schopnosti dětí (vhodné hlavně pro předškoláky ve věku 3-6 let), rozvíjí jejich představivost, postřeh a schopnost vizuální analýzy a vzájemnou komunikací posiluje vztah dětí a rodičů. Při pravidelném používání se děti „rozmluví" a naučí se rychleji vyjadřovat.

Sada Povím ti, mami rozvíjí u dítěte mnoho dovedností.

 • rozvíjí především představivost, komunikační dovednosti a logické myšlení
 • může rozvíjet také sociální dovednosti, časovou představivost, kreativitu

Tipy a inspirace na konkrétní aktivity se sadou Povím ti, mami (Alexander)

Komunikační a vyjadřovací dovednosti

 • Dítě sestavuje příběh a vybírá z karet rozložených obrázkem vzhůru.
 • Ptejte se na činnosti, které vidí na obrázku.
  • Co dělá kluk (babička, pán...) na obrázku?
  • Co se asi stalo předtím, co se stane potom?
  • Jaké používá nářadí (kladivo, koště, konev...), máme je doma také? Umíš s nimi pracovat?
 • Podle složené série obrázků vyprávěj příběh.
 • Zkus vymyslet a sestavit popletený (legrační) příběh.
 • Zkus zkombinovat obrázky z několika sérií do jednoho velkého příběhu (Zatímco maminka peče bábovku, tatínek pracuje v dílně...)
 • Sestavte příběhy záměrně se špatnou časovou posloupností. Najdeš, co je špatně? Jak by to mohlo být správně? Proč?

Empatie/sociální dovednosti

 • Proč se asi kluk na obrázku umazal, proč si natloukl, proč spadl hrneček? Stalo se ti to někdy také? Co bys jim poradil?
 • Proč dělá pán krmítko pro ptáčky, proč sází kytičky, proč/komu paní peče bábovku? Už jsi něco takové také dělal? Chtěl by sis to vyzkoušet? Kdo by ti mohl pomoci? Kde by ses to mohl naučit?
 • Co by si děti měly vzít s sebou k moři? Co by sis vzal ty? Co se dá ještě dělat u moře?
 • Roztřiď činnosti podle toho, zda se odehrávají (mohou odehrávat) venku nebo uvnitř.
 • Které příběhy ze sestavených sérií jsi už zažil? Které bys chtěl/nechtěl zažít? Proč?
 • Jak se cítí tyto postavy? Co by jim mohlo v jejich situaci pomoci? Jak bys jim ty pomohl?

Časová představivost

 • V jakém ročním období se příběh asi odehrál (krmení ptáčků, sázení květin, cesta k moři)? Které činnosti můžeš dělat po celý rok a které jen někdy?
 • V jaké denní době se příběh odehrál (ráno, večer)? Děláš to také (mytí, večerní čtení pohádky...)?
 • Kolik času je asi potřeba na činnost z vybrané série? Odhadneš, jak dlouho se peče bábovka, jak dlouho ti trvá večerní hygiena, jak dlouho trvá cesta k moři? Za jak dlouho vyroste květina/strom?

A0730 PovimTiMami pribeh z karet 2

Tipy pro mladší sourozence (2-4 let)

Rozložte karty na stole obrázky vzhůru. Pracujte vždy jen s několika kartami.

 • Najdi kartu, na které je táta (máma, babička, kluk, holka...).
 • Hledej kartu, na které je stůl (kolo, kladivo, konev, člun, ptáček, kytička...)
 • Poznej barvičky, vyber karty, na kterých je barva...
 • Kolik lidí vidíš na kartičce/na všech kartičkách?

Tipy pro starší sourozence (6-8 let)

 • Obrázky dejte na jednu hromádku. Děti si postupně berou jednu kartu shora hromádky a snaží se sestavit svoji vybranou sérii. Nepotřebné karty vracejí dospod hromádky. Kdo první sestaví sérii, vyhrává.
 • Zahrajte si obdobu hry kvarteto (sbírání čtveřic karet ze stejné série).
 • Vyprávěj příběh v angličtině (v cizím jazyce, který se děti učí).
 • Hledej kartu, na které je stůl (kolo, kladivo, konev, člun, ptáček, kytička...) s kladením otázek a odpověďmi v angličtině (v cizím jazyce, který se děti učí).

Sada kartiček Povím ti, mami od firmy Alexander vám pomůže dítě rozmluvit a vyhrajete si s ní s mladšími i staršími dětmi. Rozvíjí jejich představivost, postřeh a schopnost vizuální analýzy a vzájemnou komunikací posiluje vztah dětí a rodičů. Skvělá sada pro doplnění logopedických cvičení a pro rozmluvení dítěte.

button

Foto: Alexander/Pexi