Balíčky odesíláme pravidelně, a to minimálně 3x týdně. | MÁME NOVOU PRODEJNU! Navštivte nás ve Fulneku na náměstí.

VYBÍRÁME: Hračky a hry pro hyperaktivní děti

Své dítě zná každý rodič nejlépe, a proto je i nejlépe předurčen k tomu, aby pro něj vybral tu nejvhodnější hračku. Takovou, která ho bude bavit, rozvíjet a bude se k ní rádo vracet. U dětí s ADHD je výběr hračky obtížnější. Ač rodiče intuitivně vědí, co je pro jejich děti vhodné, je zde větší riziko, že se výběr hračky nepovede. Jak tedy na to?

jak na adhd

Pocit úspěchu jako hlavní motor

ADHD výběr vhodné hračky omezuje, avšak skrze porozumění potřebám, které jsou pro děti s touto poruchou typické, lze najít skvělé hračky a hry, které se stanou pro vaše děti nejoblíbenější. Děti s ADHD, zejména ty školního věku, lační po úspěchu, pochvale a obtížněji nesou neúspěch. Toho je dobré využít, protože je to může motivovat. Zejména volnočasové aktivity, hry a hraní by měli dětem poskytnout pocit, že jsou úspěšné, učí se nové věci a něco jim jde. Tento prožitek zvyšuje nejen jejich sebevědomí, ale i motivaci a chuť učit se a soustředit. Zde je několik tipů a rad, které vám, i všem rodičům dětí, které se hůře soustředí, mohou pomoci při vaší volbě.

Přihlédněte k zájmům a schopnostem

Ideální hračka pro hyperaktivní dítě bere v úvahu osobní preference a silné stránky dítěte. Ty zná rodič nejlépe sám na základě svých zkušeností a zde je místo pro vaši intuici a znalost dítěte - některé děti zaujmou spíše zapeklité logické úlohy, jiné raději sestavují různé stavebnice, nebo si pro své hračky vymýšlejí příběhy a hrají s nimi různé role. 

Od preferencí a silných stránek je dobré se odrazit při prvním výběru. U dětí s ADHD je dobré dále brát v úvahu přiměřenost, složitost, variabilitu a časovou náročnost.

V prvé řadě važte věkovou přiměřenost. Dítě nebude věnovat velkou pozornost hračkám, které jsou pro něj příliš jednoduché či příliš složité. V prvním případě u nich dostatečně nevzbuzují přirozenou zvídavost, u hyperaktivních dětí, které rychle ztrácí zaujetí, podobná hračka brzy zapadne v zapomnění. Nebezpečí je v tomto ohledu i hračka příliš náročná. Děti s ADHD mají např. často problémy s jemnou motorikou. Hračka, se kterou se jim bude obtížně manipulovat, přirozeně nebude jejich nejoblíbenější. Každá hra je v České republice označena z hlediska věkové vhodnosti. Při výběru hraček na internetu doporučujeme využívat takové stránky, které umožňují hračky filtrovat dle věku dítěte.

Obtížnost zvyšujte postupně a polechtejte více smyslů

Dětem s ADHD činí potíže úkoly obsahující větší množství na sebe návazných kroků. Při volbě hračky pro tyto děti je tedy složitost důležitým aspektem. Hledejte hračky a hry, které jsou zábavné a nemají příliš komplikovaná pravidla. Ta by měla být formulovatelná v několika větách. Je dobré nechat pravidla dítě samostatně zopakovat ještě před tím, než začnete společně hrát. Skvělé jsou takové hry, kde náročnost a rozsah zadávaných úkolů stoupá v závislosti na úspěších dítěte při plnění předchozích. Toto dobře splňují  např. různé stolní hry a jejich následná rozšíření.

Zatímco vysoká složitost hru pro děti s hyperaktivitou zbytečně komplikuje, vyšší míra variability  je naopak kladem. Děti s hyperaktivitou se často učí a objevují v kontextu, vnímají často spíše celek. Hry a hračky, které stimulují více smyslů zároveň, jsou pro ně ideální. Stejně tak hry umožňující různé kombinace, ukončení a využití. Děti s ADHD mohou velice brzy pocítit nudu a nezájem, začnou-li se některé aktivity opakovat, případně směřuje-li hra vždy ke stejnému výsledku. I proto jsou pro děti s ADHD vhodné různé stavebnice nebo hračky podporující tvořivost a kreativitu.

Pozor na časovou náročnost

Časovou náročnost hraček a her je vhodné brát v úvahu vždy. Vnímání času je u dětí s hyperaktivitou často posunuté, není stejné jako u ostatních dětí a odlišuje od vnímání času, které mají dospělí. Oproti předpokladům tak např. dokážou u jedné aktivity vydržet velice dlouho. Stačí, když je hra baví a motivuje. Čím je herní aktivita delší, tím by měla být variabilnější. Vhodné jsou i takové hry, které jsou kratší, ale v různých obměnách a kombinacích se dají rychle opakovat. Díky tomu je možné si stanovovat cíle pro kratší okamžiky, ty naplňovat a udržovat tak vnitřní motivaci dítěte.

Při výběru hračky pro děti s ADHD berte v potaz také:

  • Důležitá je zpětná vazba – k udržení pozornosti dítěte je nutné podporovat jeho vnitřní motivaci. Pravidelnou pozitivní zpětnou vazbu, následující ihned po ukončení aktivity, ji pomáháte budovat.
  • Méně hraček je více – děti s ADHD se snadno rozptýlí. Čím více rušivých podnětů je v jejich okolí, tím spíše pozornost ztratí. Stejné je to i s hračkami a hrami, kdy je lepší, aby dítě mělo k dispozici jen jejich menší množství.
  • Rozvíjejte sociální a komunikační dovednosti – hraní rolí pomáhá dětem s ADHD rozvíjet představivost a komunikační dovednosti. Je dobré pomáhat jim rozvíjet emoční inteligenci, neboť mají občas problémy s vyjadřováním svých pocitů a pochopením pocitů druhých.
  • Zvažte, zda je hračka uzpůsobena na intenzivní používání – hyperaktivní děti dají svým hračkám někdy zabrat více než byste očekávali. Zvažte, zda vámi vybraná hračka podobné intenzivní hraní zvládne.
  • Kombinujte mentální a fyzické aktivity – po mentální aktivitě je dobré děti zaměstnat následně fyzicky. Hračky a hry, které kombinují fyzické i mentální aktivity jsou ideální.

 Foto: pixabay.com