Zpracování osobních údajů

KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké základní údaje zpracováváme prostřednictvím našeho e-shopu Hračky vzdělávačky při prodeji zboží?

  • pro potvrzení objednávky zboží: jméno, příjmení, email, telefon, adresa (fakturační, dodací), popř. IČO. Údaje využíváme pro plnění smlouvy nabývající platnosti při potvrzení objednávky – zpracování a doručení, resp. vydání objednávky;
  • při registraci email;
  • při platbě převodem nebo při vrácení peněz za vrácené zboží nebo vyřízení reklamace: číslo bankovního účtu.

ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Proč údaje zpracováváme?
  • pro účely vyřízení objednávky (plnění smlouvy) včetně doručení zboží, příp. vrácení zboží v zákonné lhůtě či reklamaci v záruční lhůtě.
  • údaje registrovaných zákazníků pro opakované využívání služeb.
  • v současnosti nevyužíváme žádné osobní údaje zákazníků k přímému marketingu.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM SUBJEKTŮM

Komu předáváme osobní údaje zákazníků?
  • V nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, email, telefon, adresa) předáváme údaje smluvním přepravcům a službám, kteří se zavazují údaje využít pouze pro účely doručení objednaného zboží.
  • K osobním údajům zákazníků může mít přístup externí administrátor při správě a úpravách eshopu. Taková činnost probíhá na smluvním základě a takový externí administrátor musí převzít veškeré závazky, které zpracovateli ukládání GDPR.

PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co nás opravňuje tyto osobní údaje zpracovávat, případně proč musíme tyto údaje zpracovávat?

Základní osobní údaje můžeme a zároveň i musíme zpracovávat proto, abychom mohli splnit uzavřenou smlouvu – tedy doručit zboží, ale také zaslat výzvu k uhrazení zboží (při platbě převodem), emaily s informací o stavu objednávky a vůbec komunikovat se zákazníkem v rámci vyřizování dané objednávky.

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě. Údaje jsou uloženy na serveru poskytovatele aplikace eshopu, který převzal veškeré závazky zpracovatele osobních údajů dle GDPR.

K samotným údajům pak mají přístup pouze osoby proškolené o ochraně osobních údajů a správných postupech zaručujících, že nedojde ke ztrátě či úniku údajů či k jejich poškození. Okruh pracovníků, kteří mají k údajům přístup, je omezen pouze na ty, kteří jej nezbytně potřebují.

Osobní údaje uchováváme:

  • Po dobu nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu
  • V účetních dokladech včetně SW pro vedené účetnictví po dobu stanovenou zákonem pro archivaci účetních dokladů.

Podrobné informace o právech každého subjektu údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, a další informace naleznete zde.

loading
x